TUR 10 - SØNDERÅ

ST. JYNDEVAD– TØNDER

Længde: 22 km
Sejltid: ca. 8 timer

STARTSTEDER

Se placering på kort: Julianehåbvej 70, St. Jyndevad
Se placering på kort: Damager 4, Rens

OVERNATNINGSMULIGHEDER

Jyndevadhus
Æ-Kærredig
Holmgård
Tønder Roklub
Tønder Campingplads
Tønder Vandrerhjem

SEJLRUTE

Tur 10 starter i St. Jyndevad på Sønderå 4 km øst for Rens. Der kan også startes i Rens, hvilket forkorter sejlturen med ca. 2 timer.
Sønderå slynger sig gennem landskabet og flere mindre skovstrækninger undervejs gør turen til en idyllisk naturoplevelse.
Ådalen omkring hele Sønderå er EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor mange fuglearter yngler i forsommeren.

NB: Derfor er kanosejlads først tilladt efter 15. juni på Sønderå.

Sønderå fortsætter gennem Vintved Kanal, som er den størst anlagte kanal i området. Kanalen munder ud i Grønå ca. 4 km øst for Tønder og turen fortsætter til Vidåen, hvor der kan sejles videre mod enten Rudbøl/Højer (til venstre) eller til Tønder (højre).

NB. Der må ikke sejles på Gammelå.

Følg os på Facebook Betal med MobilePay
facebook icon mobilepay

©2020
Vidå Kanoudlejning
CVR: 18393689

Indehaver
Niels Panum Storgaard
Ulriksalle 5
6270 Tønder
Kontakt

Indehaver
Lars Thomsen
Grænsevej 16, Sæd
6270 Tønder
Kontakt