TUR 10 + 11
Sønderå / VINTVED KANAL / Grønå / Vidå

ST. JYNDEVAD - TØNDER – RUDBØL

Længde: 32 km
Sejltid: 10 timer

STARTSTEDER

Se placering på kort: St. Jyndevad
Se placering på kort: Rens

1. dag

Turen starter i St. Jyndevad på Sønderå 4 km øst for Rens.
Der kan også startes i Rens, hvilket forkorter sejlturen med ca. 2 timer.

Sønderåen slynger sig gennem landskabet og flere mindre skovstrækninger undervejs gør turen til en idyllisk naturoplevelse. Ådalen omkring hele Sønderå er EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor mange fuglearter yngler i forsommeren.

NB: Derfor er kanosejlads først tilladt efter 15. juni på Sønderå.

OVERNATNINGSMULIGHEDER

Jyndevadhus
Æ-Kærredig
Holmgård
Tønder Roklub
Tønder Campingplads
Tønder Vandrerhjem

2. dag

Kanalen munder ud i Grønå ca. 4 km øst for Tønder og turen fortsætter mod vest til Vidå, hvor der kan sejles videre mod enten Møllehus/Rudbøl eller til Tønder.
Ønskes overnatning i Tønder sejles til højre mod nord.

Vidåen fortsætter i sydvestlig retning mod Ubjerg, marskgården "Bjerremark" og til Møllehus, hvor der bl. a. kan handles på tysk side i Aventoft. (Husk pas!).

Der sejles videre mod Rudbøl gennem Margrethekogen og igennem Rudbøl sø, som er et meget vigtigt vådområde for bl. a. fuglelivet.
Der sluttes efter broen, som forbinder Danmark og Tyskland.

OVERNATNINGSMULIGHEDER

Rudbøl Campingplads
Rudbøl Vandrerhjem

Følg os på Facebook Betal med MobilePay
facebook icon mobilepay

©2020
Vidå Kanoudlejning
CVR: 18393689

Indehaver
Niels Panum Storgaard
Ulriksalle 5
6270 Tønder
Kontakt

Indehaver
Lars Thomsen
Grænsevej 16, Sæd
6270 Tønder
Kontakt