TUR 10 + 11 + 12
St. jyndevad/tønder/rudbøl/højer

Sønderå – Vintved Kanal – Grønå - Vidå

Længde: 44 km
Sejltid:  ca. 15 timer

1. Dag

STARTSTEDER

Se placering på kort: St. Jyndevad
Se placering på kort: Rens

Sejlrute

Turen starter i St. Jyndevad på Sønderå 4 km øst for Rens.
Sønderåen slynger sig gennem landskabet og flere mindre skovstrækninger undervejs gør turen til en idyllisk naturoplevelse.
Ådalen omkring hele Sønderå er EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor mange fuglearter yngler i forsommeren.
NB: Derfor er kanosejlads først tilladt efter 15. juni på Sønderå.

Sønderå fortsætter gennem Vintved Kanal (Ca. 45 minutters sejlads), som er den størst anlagte kanal i området.
Halvejs på kanalen ligger gården Holmgård med en stor teltplads ca. 5 timers sejlads fra St. Jyndevad.

OVERNATNINGSMULIGHEDER

Jyndevadhus
Æ-Kærredig
Holmgård
Tønder Roklub
Tønder Campingplads
Tønder Vandrerhjem

2. dag

STARTSTED

Se placering på kort: Tønder Roklub

OVERNATNINGSMULIGHEDER

Tønder Roklub
Tønder Campingplads
Tønder Vandrerhjem
Rudbøl Campingplads
Rudbøl Vandrerhjem

SEJLRUTE

Kanalen munder ud i Grønå ca. 4 km øst for Tønder og turen fortsætter mod vest til Vidå, hvor der kan videre mod enten Møllehus/Rudbøl eller til Tønder.
Ønskes overnatning i Tønder sejles til højre mod nord.

Vidåen fortsætter i sydvestlig retning mod Ubjerg, marskgården "Bjerremark" og til Møllehus, hvor der bl. a. kan handles på tysk side i Aventoft. (Husk pas!).

Der sejles videre mod Rudbøl gennem Margrethekogen og igennem Rudbøl sø, som er et meget vigtigt vådområde for bl. a. fuglelivet.
Der sluttes efter broen, som forbinder Danmark og Tyskland.

3. Dag

Startsted

Se placering på kort: Rudbølvej 42, Højer

overnatningsmuligheder

Rudbøl Campingplads
Rudbøl Vandrerhjem

Sejlrute

Den sidste strækning går gennem Tøndermarsken - Danmarks fladeste og tyndest befolkede område.
Turen slutter ved før den gamle Vidåsluse, som danner port mod Vadehavet.

Der må IKKE sejles gennem slusen. Turen slutter derfor ved Højer Roklub.

Følg os på Facebook Betal med MobilePay
facebook icon mobilepay

©2020
Vidå Kanoudlejning
CVR: 18393689

Indehaver
Niels Panum Storgaard
Ulriksalle 5
6270 Tønder
Kontakt

Indehaver
Lars Thomsen
Grænsevej 16, Sæd
6270 Tønder
Kontakt